8. ALICE YASASI NİÇİN RELATİVİTE TEORİSİNE SON VERİR?

Bu sorunun cevabını çok merak ettiğinizi tahmin ediyorum. Bu sebeple sizi fazla bekletmeden bu soruya cevap vermek istedim.

Relativite teorisinin ortaya çıkış nedeni, ışığın davranış biçiminin "Hızların Toplamı Kuralı"na uymadığı varsayımından hareketle olmuştur. Özetle ışığın hızının bütün referans sistemlerine göre sabit olduğu düşünülmüş ve Relativite Teorisi bu temel üzerinde yükselmiştir.

İki kutudan oluşan örneğimize bir dönüş yaparak konuyu burada Relavite Teorisi için yeniden ele alalım. Arada d0 mesafesi varken her iki çerçeve karşılıklı olarak birbirlerine sinyal gönderiyorlar idi. 

Relativite Teorisinin penceresinden bakıldığında, Çerçeve A'nın ve Çerçeve B'nin kendi referans sistemlerine göre GELEN ve GİDEN sinyal hızlarının daima sabit yani "c" olması gerekir. Relativite Teorisi'nin matematiği de işte bu mantığı temsil eden bir yol üzerinde şekillenmiştir. Bu matematiğin gösterdiği, işaret ettiği sonuçlar da Relativite Teorisinin mantıksal sonuçları olarak ortaya çıkmıştır. Bu sonuçların bir kısmını mutlaka duymuşsunuzdur. Hareket eden saatlerin yavaşlaması, cisimlerin boyunun hareket yönünde kısalması, büyük gök cisimlerinin etraflarındaki yakın uzayı bükmesi,... gibi.

Alice Yasası penceresinden bakıldığında ise durum tamamen farklıdır. GELEN sinyallerin hızı için "c" ve GİDEN sinyal hızı için (c+v) veya (c-v) sonucu elde etmiştik. Ortaya çıkan bu sonuç Alice Yasasında (c+v) (c-v) matematiği ile tanımlanmıştır ve bu matematik esasen ışığın davranışının biraz değişik de olsa hızların toplamı kuralına uyduğunu göstermektedir. Benzer şekilde (c+v) (c-v) matematiğin de gösterdiği, işaret ettiği kendisine ait sonuçlar vardır. Bunlarda Alice Yasasının sonuçlarıdır ve bunların büyük bir bölümü bu kitapta anlatılmıştır. 

Aynı problemin çözümü için, Alice Yasasının ve Relativite Teorisinin kullandıkları matematiksel yöntemlerin farklı olması ve farklı cevapların elde edilmesi, doğal olarak bu matematiklerin yalnızca bir tanesinin doğru olduğu anlamına gelmektedir. Doğru olan yaşayacak yanlış olan ortadan kalkacaktır, ikisinin birden yaşayabilme şansı yoktur. Bu matematiklerin birisi ortadan kalktığında, onun mantıksal ve matematiksel bütün sonuçları da onunla birlikte ortadan kalkar. Durum bu kadar basittir.

Alice Yasası Relativite Teorisinin yanlış olduğunu göstererek onu ortadan kaldırmıştır. Onun bıraktığı boşluğa kendisini yerleştirirken, kendi matematiğinin beraberinde getirdiği bütün sonuçları da yeni yerlerine koymuştur.