ALICE YASASINA KISA YOLDAN ERİŞİM

24 Şubat 2018

1) Dalgaboyu λ0 ve frekansı f0 olan bir sinyal vericisini ele alalım. 
Burada c = λ0 . f0 eşitliği vardır.

2) Vericiden yayınlanan bir sinyal eğer hareketli bir çerçeveye gidiyor ise Doppler Etkisi nedeniyle sinyal dalgaboyu λ1 = λ0 (c±v)/c kadar değişime uğrayacaktır. Burada ±v değeri vericiye göre hareketli çerçevenin yaklaşma (-v) veya uzaklaşma (+v) hızıdır.

3) Dalga Hızı denklemi aşağıdaki gibidir.
DALGA HIZI = DALGANIN FREKANSI x DALGABOYU

4) O halde, Vericinin referans sistemine göre hareketli hedefe gönderdiği dalganın hızı şu şekilde olur;

Giden Dalga Hızı = c' = f0 . λ0 . (c±v)/c = f0 . λ1

(Yani daima c den farklıdır.)

c'= f0 . λ0 (c±v)/c         [1]
c = λ0 . f0                    [2]
[1] ve [2] den yararlanarak, vericinin referans sistemine göre hareketli hedefe gönderilen bir sinyalin hızını şu şekilde de ifade edebiliriz [3];
c' = c±v                      [3]

5) Varma hedefine göre kendisine gelen sinyalin hızı ne olacaktır?
Vericinin referans sistemine göre, gönderdiği sinyal hızı c' = c±v ve sinyalin varış hedefi olan çerçevenin hızı ±v olduğuna göre; Varma hedefinin referans sistemine göre, sinyalin kendisine doğru gelme hızı;

Gelen Dalga Hızı = c±v - (±v) = c  

(Yani daima sabittir.)Hareketli hedefe giden bir sinyalin hızı bugüne kadar ölçülmemiştir. Yakın bir zamanda Fizik bilimi bu ölçümü yaparak kendisini doğru yola yöneltecektir. 

Han Erim


www.aliceinphysics.com