ALICE YASASI

ELEKTROMANYETİK TEORİDE 

(C+V)(C-V) MATEMATİĞİNE GEÇİŞ

 

Han Erim

İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA

Kitap hakkında ve iletişim

Yazarın Önsözü

BÖLÜM I
ELEKTROMANYETİK TEORİ İÇİN (C+V) (C-V) MATEMATİĞİNİN ELDE EDİLMESİ

1Fizikte büyük yanlış nerede yapıldı
2Alice Yasası nedir?
3Fizik prensiplerinin önemi
4Elektromanyetik Teoride (c+v)(c-v) matematiğine geçiş
5Gelen sinyal hızı
6Giden sinyal hızı
6.1(c+v) durumu, Çerçeveler birbirinden uzaklaşıyor
6.2(c-v) durumu, Çerçeveler birbirine yaklaşıyor
6.3Gelen ve Giden sinyaller
6.4Elektromanyetik Teori ve (c+v) (c-v) matematiği
7(c+v)(c-v) matematiği ile düşünmek
8 Alice Yasası niçin Relativite Teorisine son verir?

BÖLÜM II
(C+V)/(C-V) MATEMATİĞİN NEDEN OLDUĞU RELATİVİTE ETKİLERİ

9  (c+v)(c-v) matematiğinin sonuçları ve Relativite Etkileri
10Doppler Kayması
11Doppler Kaymasında dalgaboyu değişimi
12Doppler Kaymasında frekans değişimi
13(c+v)(c-v) matematiğindeki "v" değeri hakkında
13.1Doppler üçgeni
13.2Doppler dörtgeni
14Alice eşitlikleri
15Bayt Kayması
16Kırk dördüncü bit (44'üncü bit)
17Elektromanyetik dalga hızı
17.1Gelen sinyaller için dalga hızı denklemi
17.2Giden sinyaller için dalga hızı denklemi
18İmaj ve Kaynak
19İmaj ve Kaynak ve 44'üncü bit
20Zaman
20.1Mutlak Zaman, Mutlak Koordinatlar, Mutlak Uzay-Zaman
20.2Görünür Zaman, Görünür Koordinatlar, Görünür Uzay-Zaman
21Zaman Kayması
21.1Mutlak Zaman ve Görünür Zaman arasında zaman akış hızı dönüşümleri
21.2Görünür Zamanın akış hızının sınırları
21.3Orada saat kaç?

22Boyut Kayması
22.1Birbirinden uzaklaşan cisimler arasındaki Boyut Kayması
22.2Birbirine yaklaşan cisimler arasındaki Boyut Kayması
22.3Genel Boyut Kayması denklemi
22.4Boyut Kaymasının (c+v)(c-v) matematiği ile olan ilişkisi
22.5Boyut Kayması tablosu
23Açı Kayması (1. Bölüm). Sinyalin yayınlanma açısının değişimi
24Eşzamanlılık
24.1Mutlak Zaman ve Eşzamanlılık
24.2Görünür Zaman ve Eşzamanlılık
24.3Eşzamanlılık ve Aynı Yerdelik kuralları
25Doppler Kayması nerede ve ne zaman oluşur?
26Elektromanyetik dalganın yayınlanması esnasında Doppler Kayması

eşitliklerinin ortaya çıkışı
27Bir fotonun enerjisi

BÖLÜM III
(C+V)(C-V) MATEMATİĞİ VE ALANLAR

28(c+v)(c-v) matematiği ve alanlar
29(c+v)(c-v) matematiğinin çekim kuvveti ve yük kuvvetleriyle olan ilişkisi
30(c+v)(c-v) matematiği ile uyumlu örnek bir model
31Alanlar
31.1(c+v)(c-v) matematiğinin oluşma nedeni - Alanlar 
31.2Alanlar ile düşünmek
32Açı Kayması (2. Bölüm)
33Faz Kayması ve Sinyal Yolu
34Işıma Akısı Kayması
34.1Işık Şiddeti, mesafe ve (c+v)(c-v) matematiği
34.2Gölgeleme Faktörü
35Alice Yasası ile ilgili deneyler
35.1Giden sinyal hızının ölçülmesi deneyi
35.2Açı Kayması deneyi
35.3Bayt Kayması deneyi
35.4Uzak mesafe dalgaboyu değişimi deneyi

BÖLÜM IV
ALICE YASASININ TEORİK BOYUTU

36Alice Yasasının teorik boyutu
37(c+v) (c-v) matematiğinin ispatı
38Büyük Çöküş Teorisi
39Bir alanın uzunluğu asla değişmez

EKLER

40aliceinphysics.com yayınları hakkında
41(c+v) (c-v) matematiğinde kilometre taşları

KİTAP SONRASI YAYINLAR

50Alice Yasasına kısa yoldan erişim

51Dalgaboyu değişiminin anlamı

52Hız Kayması

53Doppler Kayması eşitliklerinin matematiksel olarak elde edilmesi

54Dalgaboyu nerede ve ne zaman değişir?

55Hareketli bir hedefe giden sinyal hızının ölçülmesi ve Galilei Relativite Prensibi

56Işığa Çağrı

57Elektromanyetik Teoride Dalga Hızı Mekaniği ve Doppler Kayması arasındaki ilişki

58Fiziğin teorisinde yapılan büyük hata

59Doppler Kaymasında dalgaboyundaki değişim sinyalin yayınlanması esnasında gerçekleşir.

KİTABIN KONULARIYLA İLGİLİ ANİMASYONLAR

80Animasyonların Listesi